Στοιχεία εισόδου


Εγγραφή

Μέσω της νέας υπηρεσίας Alpha e-statements Επιχειρήσεων έχετε πολλές δυνατότητες:

  • Άμεση πρόσβαση στις Ενημερωτικές Καταστάσεις της Επιχειρήσεώς σας.
  • Ενημέρωση μέσω e-mail για την έκδοση των Ενημερωτικών Καταστάσεων.
  • Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου.
  • Εύκολη δημιουργία πρόσθετων χρηστών.

Εγγραφείτε τώρα

Copyright 2022 Alpha Bank | Nexi All Rights Reserved.